Akuratti


 

Acord de utilizare

 

 

1. Acest acord de utilizare (în continuare Acord) se încheie între  "Enima Grup"  SRL / "Enima Plus" SRL (Furnizor în continuare sau www.akuratti.md) și Utilizator.

2. In conformitate cu Acordul, Utilizatorul încredințează Furnizorului sa organizeze livrarea, curățarea si returnarea comenzii si se obliga sa achite serviciile.

3. În prezentul acord se utilizează următoarele noțiuni:

4. Furnizor – "Enima Grup"  SRL / "Enima Plus" SRL, cel care oferă servicii de livrare a comenzilor întocmite cu ajutorul instrumentelor site-ului www.akuratti.md.

5. Utilizator - oricare persoană fizică sau juridică, care întocmește comanda cu ajutorul site-lui www.akuratti.md.

6. Servicii - oferirea accesului gratuit la materialele site-ui Furnizorului pentru întocmirea și livrarea comenzii.

7. Comandă – oferta Utilizatorului de a presta servicii de curatare si  livrare. Comanda se înregistrează prin intermediul site-lui și se consideră primită, dacă ea este confirmată de către Furnizor.

8. Acest acord se consideră încheiat din momentul săvârșirii de către Utilizator a unora din următoarele fapte concludente:

- înregistrarea pe site-ul www.akuratti.md

- înregistrarea comenzii de către Utilizator fără autorizația Site-ului.

- înregistrarea comenzii prin telefonul Call Centru  www.akuratti.md

9. Acest acord se egalează cu contractul redactat în scris. Încheierea acordului relevă faptul că Utilizatorul, s-a familiarizat și este de acord în totalitate și indiscutabil cu condițiile prezentului acord, inclusiv în ceea ce privește acceptul la prelucrarea datele cu caracter personal ale Utilizatorului, în condițiile prevăzute în prezentul acord, precum și în acordul pentru a primi e-mail, sms și alte tipuri de corespondență cu caracter informațional și conținut publicitar.

10. Nici una dintre părțile participante la acord nu va aplica acțiuni ilegale după familiarizarea cu prezentul acord (cum ar fi furnizarea de informații false), și fiecare parte poate folosi mijloacele apărării și poate ataca în judecată pentru încălcarea prezentului acord.

11. Condițiile acordului sunt:

12. Utilizatorul, efectuând comanda, își exprimă acordul de a primi serviciile Furnizorului și să achite pentru ele.

13. Utilizatorul acordă Furnizorului date veridice despre sine.

14. Furnizorul își rezervă dreptul de a verifica orice informație furnizată de către Utilizator.

15. Datele de înregistrare a utilizatorilor sunt supuse prevederilor Legii R. Moldova cu privire la secretul comercial și protecția datelor cu caracter personal.

16. Furnizorul se obligă să închidă accesul la informațiile personale, oferite de către Utilizator, pentru persoanele din afară.

17. Furnizorul se obligă să livreze comanda.

18. Utilizatorul se obligă să achite pentru serviciile prestate de către Furnizor.

19. Utilizatorul este de acord cu faptul că toate serviciile sunt oferite ,,ca atare" și că furnizorul depunând toate eforturile necesare pentru efectuarea comenzii, nu poate garanta calitatea absolută a serviciilor care nu sunt protejate de greșeli și eșecuri. Unele circumstanțe, în primul rând defecțiunile tehnice sau acțiunile/lipsa de acțiuni ale Partenerului, și altele pot împiedica și îngreuna executarea Comenzii.

20. Utilizatorul poate individual să plaseze o comandă pe site sau prin apelare la telefonul Call Centru.

21. Pentru a utiliza serviciile www.akuratti.md de necesar de a avea un calculator sau un alt dispozitiv cu acces la internet.

22. În cazul efectuării comenzii, Utilizatorul poate efectua achitarea serviciilor prin următoarele moduri:

23. să achite comanda în momentul documentarii si/sau primirii în numerar sau cu cardul bancar.

24. Akuratti  are dreptul să refuze Utilizatorului să perfecteze Comanda, dacă Comenzile perfectate anterior ale Utilizatorului nu au fost livrate din vina lui. De exemplu, dacă Utilizatorul nu a deschis ușa sau nu a răspuns la telefon curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a refuzat comanda după ce a fost preparată, sau dacă Utilizatorul a indicat o adresă inexistentă pentru livrare, ș.a.

25. Utilizatorul confirmă, că nu va utiliza Serviciile în scopuri nelegitime, frauduloase, de asemenea nu va permite acest lucru nici persoanelor terțe. În timpul utilizării serviciilor, Utilizatorul garantează, că va respecta legislația Republicii Moldova.

26. Utilizatorul nu poate copia, reedita, plasa, publica, introduce datele în bază, să demonstreze, corecteze, să modifice, să efectueze careva acțiuni cu conținutul site-ului.

27. Utilizatorul acceptă să treacă procedura de înregistrare pe site, oferind informație veridică, exactă și completă despre sine la întrebările propuse în forma înregistrării, exprimând acordul cu condițiile Acordului, prin confirmarea poziției «Accept condițiile Acordului».

28. În cazul prezentării de către Utilizator a informației neveridice sau www.akuratti.md  are motive serioase de a presupune că imformația prezentată nu este corectă, nu este completă sau nu este exactă, www.akuratti.md are dreptul să întrerupă sau să anuleze înregistrarea utilizatorului și să-i refuze utilizarea serviciilor sale.

29. Utilizatorul acceptă că, toate Comenzile efectuate de el pe Site sunt autorizate și sunt supuse achitării.

30. Utilizatorul, utilizând site-ul, confirmă acordul său la primirea conform datelor de contact indicate a mesajelor cu caracter informațional, de asemenea publicitate, în conformitate cu legea RM cu privire la publicitate nr.1227 din06.1997.

31. Perfectând Comanda, Utilizatorul confirmă, că a luat cunoștință cu toate dispozițiile Acordului, înțelege toate condițiile, acceptă îndeplinirea lor și oferă Furnizorului drepturile, menționate în Acord, și se obligă să-și achite Comanda.

32. Site-ul conține materiale, protejate de legislația cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, mărci comerciale sau alte materiale protejate prin lege, inclusiv, dar nu limitându-se: texte, fotografii, imagini grafice.

33. În același timp întreg conținutul Site-ului este protejat cu drept de autor ca operă, creată ca operă colectivă în conformitate cu legislația Republicii Moldova cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

34. www.akuratti.md îi aparține dreptul de autor la utilizarea conținutului Site-ului (inclusiv selectarea, plasarea, sistematizarea și modificarea datelor ce se conțin pe site-ul www.akuratti.md, de asemenea și datele inițiale), cu excepția cazurilor indicate separat în conținutul materialelor publicate pe site.

35. Utilizatorul nu are dreptul să introducă modificări, să publice, să transmită persoanelor terțe, să participe la vânzare sau la cedare, să creeze produse derivate sau să utilizeze în alt mod, parțial sau total conținutul site-ului doar în scopuri legale.

36. Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe site și să nu transmită nicăieri prin intermediul site-ului careva materiale de caracterul menționat în continuare:

37. ce încalcă legislația, ce conțin amenințări și insulte, ce descreditează alte persoane, ce încalcă dreptul cetățenilor la viață privată și ordinea publică, cu character obscen.

38. ce încalcă într-o măsură sau alta cinstea și demnitatea, drepturile și interesele altor persoane protejate de lege.

39. care contribuie sau care conțin apeluri de incitare la ură religioasă, rasială și internațională, ce conțin încercări de ațîțare a urii și apeluri la violență.

40. alte materiale, care încurajează alte persoane la comportament ilegal, ce prevede răspunderea penală, civilă și alte tipuri de răspundere sau în careva mod încalcă prevederile legislației.

41. Utilizatorul se obligă să nu plaseze pe www.akuratti.md și să nu transmită prin intermediul site-ului materiale, ce constituie publicitatea a careva mărfuri și servicii, fără primirea acordului exprimat al www.akuratti.md.

42. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze www.akuratti.md pentru publicitate sau pentru alt tip de stimulare a mărfurilor și serviciilor în orice formă, inclusiv, dar nu limitându-se, stimularea utilizatorilor la înregistrarea la alt sistem de deservire interactivă.

43. Utilizatorul se obligă să nu încarce, să nu plaseze sau să nu utilizeze în alt mod pe site careva materiale, protejate de legislația cu privire la proprietatea intelectuală (inclusiv drepturile de autor, legislația cu privire la mărcile comerciale), sau alte materiale protejate de lege fără de primirea acordului exprimat al deținătorului de drepturi asupra materialului protejat. În acest caz, sarcina probării faptului, că plasarea pe site a materialelor nu încalcă drepturile de autor, conexe și alte tipuri de drepturi ale persoanelor terțe asupra materialelor plasate, la fel responsabilitatea pentru plasarea ilegală este asumată de Utilizator.

44. Utilizatorul recunoaște și acceptă că, serviciile www.akuratti.md și toate anexele necesare, legate de ele, conțin informație confidențială, care este protejată de către legislația națională și internațională cu privire la proprietatea intelectuală. Utilizatorul acceptă să nu modifice, să nu vândă și să nu răspândească contentul și programele, în întregime sau pe părți.

45. Furnizorul se obligă să presteze serviciile de livrare, în conformitate cu Comanda făcută de Utilizator.

46. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului se prelucrează în conformitate cu legea «cu privire la protejarea datelor personale» 133, din 08.07.2011.

47. La înregistrarea pe site-ul www.akuratti.md, Utilizatorul prezintă următoarea informație: Prenumele, poșta electronică, numărul telefonului de contact, adresa livrării si alte detalii pentru facilitarea livrării.

48. Prezentând datele sale personale la înregistrarea/perfectarea comenzii pe www.akuratti.md Utilizatorul își dă acordul la prelucrarea lor de către www.akuratti.md, inclusiv și în scopul executării de către www.akuratti.md a obligațiunilor față de Utilizator în limitele Acordului de utilizare dat, de informare a Utilizatorilor privitor la serviciile sale de promovare de către www.akuratti.md a mărfurilor și serviciilor, efectuarea sondajelor electronice și sms, controlul acțiunilor de marketing, suportul clienților, organizarea furnizării mărfii Utilizatorilor, petrecerea tombolelor cu premii între Utilizatori, verificarea satisfacției Utilizatorului, și de asemenea a calității serviciilor prestate de către serviciul de. Nu este considerată drept încălcare oferirea de către www.akuratti.md a informației partenerilor, agenților și persoanelor terțe, ce acționează în baza contractului cu www.akuratti.md, pentru executarea obligațiunilor fașă de Utilizator.

49. Utilizatorul, acceptând condițiile Acordului, își dă acordul său concret, informat și conștient la prelucrarea datelor sale personale de către Furnizor, în conformitate cu legea RM cu privirea șa protecția datelor cu caracter personal.

50. Drept prelucrare a datelor cu caracter personal este considerată rice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

51. www.akuratti.md are dreptul să transmită mesaje informaționale, inclusiv de publicitate, la poșta electronică și la telefonul mobil al utilizatorului cu acordul lui. Utilizatorul are dreptul de a refuza la primirea informației de publicitate și a altei informații fără a da explicații privitor la cauza refuzului. Mesajele despre deservire, care îl informează pe Utilizator despre comandă și etapele prelucrării ei, se transmit automat și nu pot fi anulate de către Utilizator.

52. Retragerea consimțământului la prelucrarea datelor personale se efectuează prin trimiterea mesajului la adresa customer@www.akuratti.md.

53. www.akuratti.md are dreptul să utilizeze tehnologia «cookies». «Cookies» nu conține informație confidențială, și www.akuratti.md are dreptul să transmită informația despre «cookies» Partenerilor, agenților și persoanelor terțe, care au acorduri încheiate cu www.akuratti.md, pentru executarea obligațiunilor față de Utilizator și în scopuri de statistic și optimizare a mesajelor de publicitate.

54. www.akuratti.md primește informația despre ip-аadresa vizitatorului site-ului www.www.akuratti.md Informația dată nu se utilizează pentru identificarea persoanei vizitatorului.

55. www.akuratti.md nu poartă răspundere pentru datele prezentate de către Utilizator pe site în formă de acces liber.

56. www.akuratti.md are dreptul de a efectua înregistrarea convorbirilor telefonice cu Utilizatorul. În acest caz www.akuratti.md se obligă: să împiedice tentativele de acces nesancționat la informația, primită în urma discuțiilor telefonice, și/sau transmiterea ei persoanelor terțe, ce nu au o legătură nemijlocită cu executarea comenzii conform p. 7) art. 11 a legii «Cu privire la accesul la informație».

57. Datele, plasate pe Site sau în baza de date a Site-ului, sunt proprietate a Furnizorului, și sunt protejate de legislația cu privire la drepturile de autor și conexe și secretul comercial și despre protecția datelor cu caracter personal a RM.

58. Datele, care aparțin Furnizorului, nu pot fi înstrăinate în nici un fel oricărei persoane fizice sau juridice, fără de acordul prealabil în scris al Furnizorului.

59. În cazul încălcării de către Utilizator a Acordului, Furnizorul este în drept să întrerupă, să limiteze sau să închidă complet accesul Utilizatorului la Servicii. Închiderea prestării Serviciilor nu îl limitează pe Furnizor în alte măsuri și drepturi.

60. Textul Acordului poate fi modificat fără vre-o informare specială. Modificările vor fi publicate pe Site. Acordul modificat intră în vigoare la expirarea a 3 (trei) zile din momentul plasării lui, daca nu este prevăzut altfel de către Acordul modificat. Varianta valabilă a Acordului întotdeauna este pe Site www.akuratti.md.

61. Acordul dat este reglementat de către legislația în vigoare a Republicii Moldova.

62. Toate disputele privitor la Acord se soluționează conform normelor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

63. Nimic din Acord nu poate fi înțeles ca instituire între Utilizator și www.akuratti.md a relațiilor de agenție, relații de parteneriat, relații de activitate comună, relații de angajare personală, sau a altor relații, care nu sunt prevăzute direct de către Acordul dat.