Akuratti


 

Politica de confidențialitate 

 

 

Informații personale

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

Păstrarea confidenţialității informaţiilor colectate

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile legii Nr. 133 în 08.07.2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, utilizatorii consimt la efectuarea acestor prelucrări. AKURATTI asigură păstrarea confidenţialității acestor informaţii. 

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de AKURATTI utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea AKURATTI. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. AKURATTI nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

Modificarea condițiilor

AKURATTI îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.